Wie is Schadegarant?

Wie is Schadegarant?

Schadegarant is in 1992 opgericht als stichting zonder winstoogmerk.

Bij Schadegarant zijn partijen aangesloten die autoschades voor verzekerden vakkundig en vlot willen laten herstellen. Het gaat om autoverzekeringsmaatschappijen, auto(schadeherstel)bedrijven, assurantieadviseurs en gevolmachtigd agenten.  

Hoofddoelstellingen

Schadegarant heeft vier belangrijke doelen waar verzekerden van de Schadegarantverzekeraars baat bij hebben; 

1. Kwaliteit en veiligheid
2. Klanttevredenheid
3. Procesefficiency
4. Schadelast beheersing

Zie ook: Schadegarant doelstellingen