Wie is Schadegarant?

Uw voordeel

Stichting Schadegarant zorgt voor voordelen voor u. Dit doet zij door goede afspraken te maken met verzekeraars, volmachten, tussenpersonen, herstellers en dealers. Hiermee zorgt zij ervoor dat uw schade zo snel en eenvoudig mogelijk wordt hersteld.

 

Korting op uw eigen risico*

Afhankelijk van uw polis, betaalt u minder of zelfs geen (standaard) eigen risico als u de schade laat herstellen binnen het Schadegarant netwerk.
 
* Bij sommige verzekeraars is het voordeel al verwerkt in de verzekeringspremie en dus niet in een aanvullende korting op het eigen risico. Informeer bij uw assurantieadviseur of verzekeraar naar de voorwaarden.

Gratis vervangend vervoer

Tijdens de reparatie van uw auto kunt u gebruikmaken van gratis vervangend vervoer. Dit geldt vanaf het afgesproken moment waarop u de auto ter reparatie aanbiedt tot het moment waarop deze hersteld aan u afgeleverd kan worden. Het vervangend vervoer is gratis. Alleen de brandstofkosten en eventuele verkeersboetes zijn voor eigen rekening.

De vervangende auto is een nette, standaard uitgevoerde personenauto De auto is minimaal WA verzekerd. Het is mogelijk dat de vervangende auto qua uitvoering en formaat afwijkt van uw eigen auto.

Hebt u een bedrijfsauto (grijs kenteken) met schade en wenst u vervangend vervoer met een grijs kenteken? Dan bestaat vervangend vervoer uit een standaard uitgevoerde bestelauto (2,8 m³ laadruim, 500 kg laadvermogen), maximaal vier jaar oud en minimaal WA verzekerd.

Specifieke wensen voor het vervangend vervoer kunt u in overleg met het Schadegarantbedrijf tegen meerkosten invullen.

De vervangende auto dient u afgetankt en zo schoon mogelijk in te leveren.

Kunt een aantal dagen zonder auto? Plan het herstel dan op deze dagen. Of vraag naar een vervoersalternatief dat het auto(schadeherstel)bedrijf u wellicht kan bieden.

Haal- en brengservice

Bent u niet in de gelegenheid de auto naar het Schadegarantbedrijf te brengen en/of na herstel weer op te halen? Dan kunt u gebruik maken van de haal- en brengservice. Het autoschadeherstelbedrijf kan uw auto binnen een straal van 25 km rond uw woon- of werkadres ophalen en na herstel weer afleveren.

Let op! Deze service wordt geboden door de Schadegarantbedrijven indien u de afspraak voor herstel rechtstreeks met het autoschadeherstelbedrijf maakt. Laat u de auto herstellen door tussenkomst van uw dealer, dan is deze service niet altijd beschikbaar.

Omvangrijk herstelnetwerk

Met meer dan 1.500 bedrijven beheert Schadegarant het meest omvangrijke en wijdvertakte schadeherstelnetwerk van Nederland. U vindt altijd een bij Schadegarant aangesloten auto(schadeherstel)bedrijf in de buurt van uw woon- of werkadres. De bij Schadegarant aangesloten bedrijven herkent u aan dit logo:

logo_sg-groot.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegarandeerde herstelkwaliteit

De Schadeherstelbedrijven die zijn aangesloten bij het Schadegarant herstelnetwerk voldoen aan de eisen van de brancheorganisatie waarbij het betreffende schadeherstelbedrijf is aangesloten. De schadeherstelbedrijven garanderen kwaliteit en worden hierop steekproefsgewijs op meerdere manieren getoetst.

Directe financiële afwikkeling

Als uw polis de schade dekt, hoeft u zich over de financiële afwikkeling geen zorgen te maken. Het schadebedrag wordt met geavanceerde systemen gecalculeerd en gecontroleerd. Daarbij worden alle inkoopvoordelen van Schadegarant direct verrekend in de schadelast. Deze valt daardoor lager uit.

Zodra de schade geanalyseerd en geaccordeerd is, wordt de betaalopdracht bij de verzekeraar aangemaakt en uitgevoerd. U hoeft dus niets zelf voor te schieten. Enkel een eventueel eigen risico en/of BTW dient u af te rekenen bij het autoschadeherstelbedrijf.

De Schadegarantverzekeraars en -herstellers kennen geen ‘korting achteraf’. U kunt er zeker van zijn dat het schadebedrag op de nota ook de werkelijke uitkering aan de autoschadehersteller is.

Zorg voor het milieu

Schadegarant zet zich in voor een beter milieu. Alle bij Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven voldoen aan de geldende milieueisen. Ze werken met watergedragen lakken of lakken met een minimum aan vluchtige stoffen.

Bij de afweging of een onderdeel van de auto vervangen of hersteld moet worden, speelt het milieu ook een rol. Als herstellen minder milieubelasting oplevert en de herstelkwaliteit niet in het geding is, dan heeft dat de voorkeur, naast een eventueel kostenvoordeel.

Het gehele administratieve schadeafwikkelingsproces voltrekt zich digitaal en in principe papierloos.