Wie is Schadegarant?

Privacyverklaring Schadegarant

Voor Schadegarant is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Schadegarant spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen.

 

In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Schadegarant uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.